Privatni chat »
  • Privatni chat
  • Potpuno privatni chat

Što je privatni chat?

Privatni chat Vam dopušta dopisivanje nasamo s odabanim modelom. Sva će pažnja biti usmjerena na Vas!
Privatni chat automatski završava čim ostanete bez tokena na računu. Do tog trena Vi, kao i izvođač, možete u bilo kojem trenu prekinuti privatni chat.
Iako drugi korisnici neće moći slati poruke u chat tijekom predstave, moći će ga špijunirati.

Napomena. Da biste pozvali model na privatni chat, kliknite na tipku “Privatni chat” ispod prijenosa, odaberite “Privatni chat” i kliknite “Start”. Uživajte!

Što je potpuno privatni chat?

Potpuno privatni chat sličan je privatnom chatu, no nitko osim Vas ne može gledati predstavu. Model će se u potpunosti opustiti i posvetiti ispunjavanju Vaših seksualnih fantazija.

Napomena. Da biste pozvali model na potpuno privatni chat, kliknite na tipku “Privatni chat” ispod prijenosa, odaberite “Potpuno privatni chat” i kliknite “Start”. Uživajte!